BT Rehber Öğretmen Aylık Çalışma Bildirim Raporu

  T.C
  SAMSUN VALİLİĞİ
  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

  FATİH PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT) REHBER ÖĞRETMENLİK GÖREVİ ÇALIŞMALARI AYLIK BİLDİRİM RAPORU (EK4)

  Okul ilçesi / Adı:

  Kapsadigi Ay / Yıl:

  BT Rehber Öğretmen Adı Soyadı:

  Görevlendirme Dönemi:

  YAPILAN ÇALIŞMA KONUSU

  YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  EBA-ÖBA Faaliyetleri

  (Teknik Destek, Bilgilendirme, Eğitim, Üyelik)

  Etkileşimli Tahta ve Arıza Takibi İşlemleri

  (Kaç Tahtanın olduğu, Kaç Tahtanın arızalandığı ve takibi)

  Pardus ETAP Kurulum, Tanıtım Bilgilendirme Faaliyetleri

  (Kaç Tahtanın Kurulu olduğu, kaç tahtaya bu ay yeniden kurulum yapıldığı)

  Ağ Altyapısı ve Arıza Takibi İşlemleri

  (Güç Kaynağı vb. gibi arıza sayısı ve takibi)

  Fiber Erişim ve Arıza Takibi İşlemleri

  Diğer Eğitim Teknolojileri Çalışmaları ve Bilgilendirme Çalışmaları

  BT Rehberliği Faaliyet Formu (Ek-3) **

  BT Sınıfı Faaliyetleri

  Kodlama ve Robotik Çalışmalar

  BT Alanı ile İlgili Proje, Yarışma vb. Katılım ve Yürütme

  (Teknofest, Tübitak , Kodlama, Yazılım vs.)

  Muayane Kabul İşlemleri

  Okul Web Sitesi

  Samsun GİS

  Diğer Çalışmalarla İlgili Açıklamalar

  ** (Sınıf İçi Rehberlik Çalışması veya EBA Destek Noktalarında öğrencilere yapılan ders rehberliği (Ek-3) forma da her ay işlenecek ve BT Rehber dosyasında saklanacaktır.)

  Bu form Aylık olarak düzenlenecektir. Her ayın bitiminde ait olduğu (bir önceki) aya yönelik olarak on gün içerisinde düzenlendikten sonra, okul müdürü ve BT rehber öğretmenince de imzalanacak, imzalı şekilde tarandıktan sonra PDF formatında http://meb.ai/NNSeCV adresine okul müdürlüğünce yüklenecektir. Dys üzerinden ve e-posta ayrıca gönderilmeyecektir. Okul ve BT Rehber Öğretmen dosyasında çalışmalara ait varsa ek evrak örnekleri ile birlikte okuldaki dosyasında saklanacaktır.


  BT Rehber Öğretmen
    Adı Soyadı / imzası


  Okul Müdür /Md.Yrd    
  Adı Soyadı / İmza /Mühür